Thông báo gia hạn Vòng Thu thập đề cử Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia,

Để đảm bảo Cuộc bình chọn 10 quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất có thể được truyền thông một cách đầy đủ nhất đến với Cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đồng thời giúp VCCI có thể thu thập được đầy đủ những đề cử đến từ các Doanh nghiệp/ Hiệp hội/ Chuyên gia.

VCCI xin trân trọng thông báo tới Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia: Thời hạn cho Vòng Thu thập đề của của Cuộc bình chọn sẽ được kéo dài đến hết ngày 29/02/2016.